Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 9 records found; displaying records 1 to 9

Title: Golven der gele rivier / Tsjiè K'ang et al.
Author(s): Tsjiè K'ang
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
屈原 Qu Yuan (♂), ca. 339-278? BC
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
Xuanzong
杜光庭 Du Guangting (♂), 850-933
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
王安石 Wang Anshi (♂), 1021-1086
Tê Sjang
Mau Tsji-Ling
Sjuu Tswo
Tsj'oe Tsing
Tsjang Ling-Yi
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
郭沫若 Guo Moruo (♂), 1892-1978
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Last, Jef
Imprint: 's Gravenhage: Boucher, 1962
Orig. title: 黃河之浪 / 著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: De dubbele negen: tweede gedichtenbundel / Mao Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Vries, Theun de
Imprint: Utrecht: St. De Rode Vlag, 1977
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Modern
Title: Gedichten / Mao Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Vries, Theun de
Imprint: Utrecht: St. De Rode Vlag, 1976
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Modern
Title: Mao Tse-toeng, gedichten / Mao Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Vries, Theun de
Imprint: Peking: Uitgeversbureau voor Vreemde Talen, 1960
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Modern
Title: Het Rode Boekje, citaten uit het werk van Mau Tse-toeng / Mau Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Schepel, C.
Imprint: Utrecht: A.W. Bruna, 1967
Orig. title: 毛澤東選集 / 毛澤東著.
Subjects: Philosophy & Religion
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern
Title: Gedachten en gedichten / Mau Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Hom, Hans; Rodenko, Paul
Imprint: Den Haag: Boucher, 1971?
Notes: The book is not dated but from the details in the book it must have been published around 1971. Relay translation via English, French and German.
Subjects: Poetry
Title: Citaten van voorzitter Mao Tse-toeng / Mao Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Imprint: Brussel: Het Internationale Boek N.V., 1967
Notes: Relay translation via the English.
Subjects: Philosophy & Religion
Title: Citaten van Mao Tse-toeng / Mao Tse-toeng
Author(s): 毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Imprint: Brussel: Vereniging België-China, 1971
Notes: Relay translation via the English.
Subjects: Philosophy & Religion

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020