Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 5 records found; displaying records 1 to 5

Title: Gedichten voor China / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC
梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent.
曹操 Cao Cao (♂), 155-220
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901
Deng Laowu (♂), 1884-1911
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
卞之琳 Bian Zhilin (♂), 1910-2000
藏克家 Zang Kejia (♂), 1905-2004
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950
蔡其矯 Cai Qijiao (♂), 1918-2007
北島 Bei Dao (♂), 1949-
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
芒克 Mang Ke (♂), 1951-
食指 Shi Zhi (♂), 1948-
楊煉 Yang Lian (♂), 1955-
江河 Jiang He (♂), 1949-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Sun Yi (♂), 20th cent.
西川 Xi Chuan (♂), 1963-
莫非 Mo Fei (♂), 1961-
Hou Dejian (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan; Crevel, Maghiel van; Haft, Lloyd; Hockx, Michel
Imprint: Breda: De Geus, 1989
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern
Title: De terugkeer van Ai Qing / Ai Qing
Author(s): 艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
Translator(s): Haft, Lloyd
Appeared in: Maatstaf (1979)
Archived URL: https://www.dbnl.org/tekst/_maa003197901_01/_maa003197901_01_0090.php
Notes: Available online
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: Sneeuw valt op het land van China: gedichten / Ai Qing
Author(s): 艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Amsterdam: Lebowski Publishers, 2021
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: De weg: gedichten en prenten uit China en Japan / Boek der gedichten et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
老子 Laozi (♂), 6th cent. BC
陶潛 Tao Qian
王維 Wang Wei (♂), 699-761
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
杜牧 Du Mu (♂), 803-852
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
陳黎 Chen Li (♂), 1954-
劉霞 Liu Xia (♀), 1961-
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Amersfoort: Bekking & Blitz Uitgevers, 2019
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020